Premierno predvajanje Teghettoffove koračnice ob izidu knjige Wilhelm von Teghettoff

//Premierno predvajanje Teghettoffove koračnice ob izidu knjige Wilhelm von Teghettoff

ORGANIZATORJI:Umetniški kabinet Primož Premzl, Univerzitetna knjižnica Maribor in Radio Maribor

Premierno predvajanje Teghettoffove koračnice ob izidu knjige Wilhelm von Teghettoff
DATUM: Sreda, 1. junij 2016, ob 18. uri
KRAJ: Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, Gospejina ulica 19, Maribor
NA PROGRAMU: H. Poelmahn: Teghettoff Marsch

2019-01-19T14:50:37+00:00Projekti|